zoznam emailov

Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce podmienky.
 Váš nákup alebo používanie našich stránok znamená, že ste si prečítali a potvrdzujete tieto podmienky.


1. Copyright

Stránka je vlastníctvom ENVITEN s.r.o..


 Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných osôb a požadujeme, aby ľudia, ktorí používajú naše stránky / návrhy, informácie alebo funkcie ktoré sú dispozícii na našich stránkach/, robili to isté.

2. Obmedzené použitie 

Môžete použiť informácie ku vlastnému nekomerčnému prospechu, nie na komerčné využitie.

3. Neoprávnené použitie

Nesmiete  žiadne  časti našich stránok , modifikované alebo nemodifikované, na diskete, CD, cez webové stránky alebo iné médiá ponúkať pre redistribúciu alebo predaj akéhokoľvek druhu bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

4. Dodávka

Dodávka tovaru sa riadi štandardnými pravidlami.

5. Vlastníctvo

Tovar je výlučným vlastníctvom dodávateľa až do jeho úplneho zaplatenia.

6. Vrátenie peňazí

Ako zákazník ste zodpovedný za pochopenie   kúpy akejkoľvek položky   na našich stránkach. Vezmite prosím na vedomie, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za neadekvátne použitie ktoré nespĺňa všetky požiadavky náhrady  alebo výmeny založené na nezlučiteľnosti našich výrobkov . Nezaručujeme, že naše produkty sú plne kompatibilné so všetkými výrobkami tretích strán a my neposkytujeme žiadnu podporu pre aplikácie tretích strán.

7. Záruka

Produkty sú poskytované  zo zárukou 24 mesiacov.  V žiadnom prípade  nezodpovedáme za žiadne škody, vrátane, ale nie výhradne, priame, nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné škody alebo iné straty vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti využívania našich produktov. 

 

8. Zmeny Podmienok použitia

Môžeme revidovať alebo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky (úplne alebo čiastočne), čas od času, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

9. Kontakty

Kontakty uverejnené na týchto stránkach sú určené výhradne pre klientov, ktorý majú záujem o naše služby alebo o informácie o nich. V žiadnom prípade neslúžia na ponúkanie služieb o ktoré nemáme  záujem, ani na rôzne ankety, dotazníky, prieskumy. Ak budeme niečo potrebovať, určite Vás nájdeme. V prípade porušenia týchto pravidiel, bude Vaša e-mailová adresa prípadne telefonické číslo neodvolateľne presmerované do spamu. Telefonická komunikácia je možná len z identifikovateľného (neutajeného) telefónneho čísla.