zoznam emailov

Naše novinky

  1.  

  1. Meranie zrozumiteľnosti reči.
  2. Teória STI
  3. Zelená domácnostiam
  4. SMART HOME
 

Čo je to STIPA?

Index prenosu (zrozumiteľnosti) reči (STI - Speech transmission index), viac známa ako STIPA - STI pre Public Address systems

Index STI bol vyvinutý tak, aby kvantifikoval redukciu modulačnej obálky reči pomocou výpočtu modulačnej prenosovej funkcie (MTF) (Steeneken a Houtgast, 1980). Miera STI bola definovaná v norme IEC 60268-16:2011 a poskytuje efektívnu metódu posúdenia zrozumiteľnosti reči ako v priamom rozhovore tak aj pri reprodukcii prostredníctvom verejného ozvučenia (PA – public address) . Je to umožnené faktom, že STI zohľadňuje skreslenie spôsobené šumom, dozvukom a ozvenami, ak sú prítomné.STI  číselne  vyjadruje vlastnosti celého komunikačného kanála a nadobúda hodnoty od 0 ( zlá kvalita) do 1  (vynikajúca kvalita). Pre väčšinu aplikácii je vyžadovaná hodnota STI najmenej 0,5.

Vyhláška MV SR 225/2012 ktorá novelizovala vyhl. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, stanovila hlasovú signalizáciu požiaru na úroveň požiarnej signalizácie. Z toho vyplýva aj nutnosť merania indexu CIS (Common Intelligibility Scale), čo je matematické vyjadrenie STI (CIS = 1 + log (STI)).

  • Vyhl.225/2012 - protipožiarna bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
  • STN EN 60849
  • STN EN 60286-16 rev. 4
  • STN EN 54

Ponúkame meranie parametrov STI pomocou software od  odborníkov z TNO (Holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum).  Pán Herman Steeneken ktorý vyvinul metódu merania STI je senior konzultantom tvorcov aplikácie.

Pozor !  Nastavenie systému na dobrú zrozumiteľnosť neznamená nastavenie na príjemný zvuk. Jedná sa výhradne o prenos reči a to je relatívne úzke frekvenčné pásmo. Príjemný zvukový podmaz nemusí vyhovovať podmienkam zrozumiteľnosti reči, a naopak, zrozumiteľný zvuk nemusí byť príjemný na reprodukciu hudby.